Романија подготвува дистрибутивна гасна мрежа за водород

Употребата на мешавина од природен гас (80 проценти) и водород (20 проценти), во дистрибутивни мрежи, инсталации и уреди што постојат кај клиентите, е технички возможна без потреба од нивна измена и без дополнителни ризици во споредба со употребата на природен гас. . Главните компоненти на постојната дистрибутивна мрежа за природен гас се веќе подготвени за водород, покажа пилот проектот 20HyGrid.

Dana Arambescu

5/11/20241 мин читање

Романската компанија Delgaz Grid , членка на групацијата E.ON Romania, ги претстави резултатите од успешно завршениот пилот-проект 20HyGrid пред претставниците на Министерството за енергетика и Националното регулаторно тело за енергија (ANRE) .

Преку овој проект беше тестирана техничката изводливост за снабдување на домовите со мешавина од природен гас (80 проценти) и водород (20 проценти) преку сегашната инфраструктура за природен гас , како во лабораториски услови, така и на терен, со цел да се идентификува решението. за делумна декарбонизација на топлификациониот сектор.

Дистрибутивни мрежи подготвени за водород

„Употребата на оваа смеса во дистрибутивни мрежи, инсталации и апарати кои постојат кај клиентите, без потреба од нивна техничка модификација е можна и без дополнителни ризици во однос на употребата на природен гас, е главниот заклучок во однос на проектот што се реализира за прв пат во Романија. Главните компоненти на постојната дистрибутивна мрежа за природен гас се веќе подготвени за водород. Под притисок под 16 бари, нема фундаментални ограничувања за снабдување со водород во однос на стегањето, материјалот и функционалноста на мрежните елементи“, соопшти „Делгаз грид“.

Во исто време, концентрацијата на релевантните компоненти на гасовите од согорувањето, јаглерод моноксид и азот оксид, е значително намалена во споредба со онаа забележана при користење на 100% природен гас. Кај термоелектраните со кондензација, вредноста на концентрацијата на јаглерод моноксид се намалила помеѓу 23 и 52%, односно помеѓу 30 и 50% за концентрацијата на азотни оксиди. Ова се просечни вредности за сите тестирани котли за кондензација, при минимален и максимален проток.

Полоши резултати со постари технологии

Кај класичните термоелектрани, без кондензација, намалувањата на емисиите се помали, со оглед на постарата технологија на производство.

„Зелениот гас го подобрува животот на луѓето, обезбедувајќи уште подобра удобност на долг рок, бидејќи истовремено ја заштитува животната средина. Проектот 20HyGrid покажува дека нашите мрежи за дистрибуција на природен гас играат клучна улога во транспортот на зелен гас до индустријата, домаќинствата и секаде каде што е потребно. Треба да дејствуваме сега, заедно со властите и другите играчи на пазарот, за да го искористиме огромниот потенцијал и сите специфични предности што ги има Романија за да стане регионален центар за водород, односно релевантен играч на пазарот, исполнувајќи ги сите услови во вредносниот синџир на новиот енергетски вектор“, рече тој. е Фолкер Рафел, извршен директор на E.ON Romani.

Министерот за енергетика Себастијан Бурдуја изјави дека резултатите од пилот проектите се охрабрувачки и дека нудат многу добри изгледи за постигнување на целите што Романија ги презеде во рамките на енергетската и климатската политика на Европската унија.

Подготовка на правната рамка

„Преку Националниот план за опоравување и отпорност, Министерството за енергетика во овој период финализира стратешка и законска рамка која ги олеснува инвестициите во производството и користењето на зелен водород. Истовремено, до 2030 година до 2030 година доделивме средства во износ од над една милијарда евра, од Фондот за модернизација и ПНРР, за поддршка на инвестиции за развој на целиот синџир на вредност на водородот од обновливи извори“, рече романскиот министер за енергетика. .

Според претседателот на АНРЕ, Јоргос Никулеску, важен чекор во енергетската транзиција е имплементацијата на водородната технологија.

„Со голем интерес го поздравуваме проектот развиен од групата Delgaz Grid /E.ON, бидејќи може да обезбеди практична основа за неопходно усогласување на регулативите од оваа област во Европа. Примената на водород бара внимателен пристап кон техничките услови и специфичните стандарди, со цел да се обезбедат безбедносни услови при работа. Тоа е почетна точка во користењето на мешавина од 20 отсто водород и 80 отсто природен гас во дистрибутивните мрежи, со строго почитување на сите технички и безбедносни услови на населението“, рече Јоргос Никулеску.

Безбедно користење на гасната инфраструктура

Кристијан Секосан, извршен директор на Delgaz Grid , нагласи дека 20HyGrid покажа дека романската инфраструктура за природен гас, долга повеќе од 70.000 километри, опслужува четири милиони домови, може безбедно да се користи за користење на водородната енергија, измешана со природен гас во првата фаза ефикасно.

Тестираните уреди, од кои има повеќе од 260 - котли за кондензација и конвенционални, конвектори, уреди за подготовка на топла вода, шпорети, горилници за греење и готвење... работеа како што треба, без технички релевантни разлики во однос на однесувањето на користење на природен гас во однос на стабилност, бучава... Тестирани се неколку модели на котли за кондензација (од различни производители), кои непречено работеа дури и со мешавина од природен гас и поголеми количини на водород во природен гас - со 30 и 35 проценти , соодветно. Сите горилници на атмосферски гас се однесуваа слично при користење на природен гас и смесата, без разлики во изгледот, стабилноста, интензитетот на пламенот, бучавата... Исто така, без технички проблеми кои функционираат и при минимален и максимален проток.

Мост за премин кон водород

„ Пилот-проектот 20HyGrid , заедно со други пилот-проекти ширум светот, претставува мост за употреба на водород во јавните мрежи за снабдување со гас. За да се постигне целта за климатска неутралност, императив е да се развијат програми за финансирање кои поддржуваат конверзија и модернизација на инфраструктурата за природен гас за пренос и дистрибуција на климатски неутрален гас“, рече Кристијан Калин, технички менаџер на Делгаз Грид и координатор. на проектот 20HyGrid .

Делгаз Грид има намера да започне и други пилот проекти во оваа насока. Неопходно е што поскоро да се донесе соодветна законска рамка. Компанијата размислува да спроведе неколку пилот-проекти со мешавина од природен гас и водород во други области од интерес, на пример снабдување на потрошувачи кои не се домаќини, спроведување пилот-проекти за инјектирање биометан во системот за дистрибуција на природен гас и развој на други решенија за декарбонизација, како на пр. намалување на емисиите на метан, топлински пумпи со зелен гас...

Проектот 20HyGrid се спроведуваше во фази

Делгаз Грид , за прв пат во Романија, го спроведе првиот проект насочен кон тестирање на одржливо греење во домаќинствата врз основа на мешавина од природен гас (80 проценти) и водород (20 проценти). Проектот 20HyGrid беше имплементиран во периодот од ноември 2022 до ноември 2023 година и успешно покажа дека, од техничка гледна точка, можно е и безбедно да се додаде водород во сооднос од 20% по волумен на постоечките дистрибутивни мрежи и инсталации за употребата на природен гас во Романија.

Оваа специјализирана компанија во првата фаза неколку недели ги тестираше повеќето видови постоечки уреди во контролирана средина, во Центарот за професионален развој на компанијата. Беа тестирани термоелектраните, во присуство на претставници на шест производители (партнери во проектот, кои покриваат приближно 80 отсто од романскиот пазар), шпорети, конвектори, апарати за топла вода, горилници за шпорети за готвење, греење итн. Тестирани се постојните котли, постарите модели инсталирани пред 2015 година, како и котлите за кондензација поставени особено по 2015 година, како и апаратите од новата генерација, кои веќе се подготвени за мешање со 20 проценти водород. Резултатите беа очекувани, а сите уреди функционираа непречено со мешавина од природен гас (80 проценти) и водород (20 проценти).

Успешно враќање на уредот на природен гас

Во фаза 2, по проверка на инсталациите во затворен простор, беше тестирана мешаната работа на кориснички инсталации и апарати во сто домаќинства. По завршувањето на тестовите на смесата, инсталациите/апаратите повторно беа тестирани со природен гас, за да се покаже дека при враќањето на природен гас, апаратите функционирале како што треба. Односно, тестирањето со мешавина од природен гас и 20% H2 не влијаело на нивното функционирање. Во втората фаза, смесата се инјектира директно во дистрибутивната мрежа (цевки и приклучоци од полиетилен и челик), но и во претходно тестирани инсталации/уреди на клиентите.

Резултатите од тестовите извршени во Дарлос (округот Сибиу), каде што дистрибутивната мрежа е направена од полиетилен, и во Горнести (округот Мурес), со челична дистрибутивна мрежа, покажаа дека потенцијалните нечистотии, влага итн. во цевки немаше релевантно влијание врз согорувањето, во споредба со тестовите извршени само на кориснички инсталации (без мрежа).

Безбедно средно и долгорочно решение

Во исто време, овие резултати, во корелација со оние од лабораторијата на Техничкиот универзитет за градежништво во Букурешт (каде се тестирани шест различни модели на котли за кондензација со 30% и 35% водород од шест различни производители), докажуваат дека водородот измешан со 20% и повеќе, може целосно безбедно да се користи како среднорочно и долгорочно решение за делумна декарбонизација на греењето на зградите во Романија, без потреба од промени на мрежите и инсталациите, односно уредите што ги користи корисникот .

Проектот 20HyGrid е промовиран и поддржан од: Министерство за енергетика, Национално регулаторно тело за енергетика, Комитет за индустрија и услуги на Домот на пратеници на романскиот парламент, Комисија за енергетика, енергетска инфраструктура и минерални ресурси на Сенатот на романскиот парламент, Технички универзитет за градежништво Букурешт, Универзитетот за нафта и гас Плоешти, Здружение за водород и Здружение за интелигентна енергија.

Заклучоците од проектот 20HyGrid се достапни за надлежните институции и другите заинтересирани страни во Романија и ќе придонесат за развој на секундарно законодавство, односно привремени технички прописи, проследени со постојани прописи (технички, комерцијални правила, тарифна методологија, регулативи за овластување на физички лица и економски оператори и сл.) во областа на масовната употреба на водородот во Романија.

Линк: https://energijabalkana.net/rumunija-priprema-distributivnu-gasnu-mrezu-za-vodonik/

Превод: Google translate