Здраво!

Без разлика дали сте или не сте инженер и дали живеете или не живеете во Македонија, ако имате идеи и размислувања со кои сакате да влијаете на унапредувањето на енергетската независност и техничко-технолошкиот развој на Република Македонија, или пак имате идеја за соработка на која би можеле да работиме заедно, би сакале да се слушнеме од вас...

boy in black hoodie writing on white paper
boy in black hoodie writing on white paper