Видео од јавната дебата ЧЕБРЕН Е МАКЕДОНСКИ РЕСУРС И НЕ Е ЗА РАЗДАВАЊЕ

Дебатата е одржана на 7 декември 2023 година во Салонот 19.19 во Културно Информативниот Центар во Скопје

ЧЕБРЕН

ИНЖЕНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

12/9/2023