Проф Константин Димитров - Проектот Чебрен како решение за недостиг од струја

60 години - долгорочен злочин се прави за енергетиката со давањето на странци да ги стопанисуваат водитена на реката Црна

ЧЕБРЕН

Константин Димитров

9/28/2023