Презентација на проектот и дискусија за ПАХЕЦ Чебрен

Здружението на енергетичари на Mакедонија (ЗЕМАК- www.zemak.mk) на 2-ри ноември 2023 (четврток) во Стопанска комора на Македонија (V кат, голема сала) со почеток во 12 часот се oрганизира тематска панел дискусија на тема: „Презентација на проектот и дискусија за ПАХЕЦ Чебрен“

ЧЕБРЕННАСТАНИ

10/26/20231 мин читање

СООПШТЕНИЕ

Здружението на енергетичари на Mакедонија (ЗЕМАК- www.zemak.mk) на 2-ри ноември 2023 (четврток) во Стопанска комора на Македонија (V кат, голема сала) со почеток во 12 часот се oрганизира тематска панел дискусија на тема:

„Презентација на проектот и дискусија за ПАХЕЦ Чебрен“.

Панелисти:

Проф. д-р Вангел Фуштиќ (ЗЕМАК)

М-р Виктор Андонов, дипл.ел.инж., Директор, Сектор за развој и инв. – ЕСМ

Д-р Александар Дединец, виш научен соработник при МАНУ

д-р Ристо Јаневски дипл.ел.инж. (ЗЕМАК)

Се покануваат сите заинтересирани професионалци во енергетиката, граѓани

и останати релевантни субјекти да земат учество на настанот.

Настанот е отворен за медиумите.

(Дополнително изјави се предвидени по завршување на дебатата)

Претседателство на ЗЕМАК