Македонија бара инвеститори за развој на соларна енергија во сливните подрачја

Дирекцијата за технолошко-индустриски развојни зони (ТИРЗ) во Македонија објави јавен повик за доделување локации за изградба на соларни електрани. Конкурсот за јавно-приватно партнерство опфаќа 37 парцели во пет технолошко-индустриски развојни зони

ФОТОВОЛТАИЦИ

Јелисавета Перишиќ balkangreenenergynews.com

12/7/20231 мин читање

Дирекцијата за технолошко-индустриски развојни зони (ТИРЗ) соопшти дека во некои економски зони одредени парцели не се користат повеќе од 15 години. Од таа генерација, ТИРЗ реши да го искористи на најдобар начин, за развој на соларни централи.

Поканата за склучување на јавно-приватно партнерство за развој на соларни централи важи за 37 парцели во пет технолошко-индустриски развојни зони. Генерално не се погодни за изградба на производствени капацитети, се вели во соопштението на дирекцијата.

Повикот е отворен до 29 декември

Склучување на јавно-приватно партнерство за проектирање, изградба, управување и финансирање на соларни централи е предвидено во зоните Скопје 1 и Скопје 2, Штип, Струмица, Прилеп и Струга. Договорите ќе бидат склучени на 25 години. Повикот е отворен до 29 декември.

Според физибилити студијата, очекуваната вредност на инвестицијата е 40 милиони евра. Максималната инсталирана (пик) моќ врз основа на студијата е 50 мегавати. Во тендерската документација стои дека најголема вкупна моќност на фотоволтаични централи се очекува во Штип, 34 мегавати. Парцелите зафаќаат вкупно 60,6 хектари, од кои 54,3 хектари се наменети за соларни централи.

Можна е инвестиција на повеќе компании

Постапката е таква што може да се инвестира во повеќе компании, домашни и странски. Процент од приходите од секој од нив ќе оди во државата, а предвидена е и дополнителна фиксна такса за земјиштето.

Според студијата на меѓународната ревизорска куќа Грант Торнтон, само фиксната такса се проценува на вкупно 14 милиони евра за времетраењето на договорот.

Овие средства ќе бидат наменети за покривање на трошоците за подготовка на земјиштето во зоните, како и за други инфраструктурни зафати со цел побрза и поуспешна реализација на овие инвестициски зафати“, се вели во соопштението. Дел од приходите ќе бидат искористени и за финансирање на иницијативите за младинска поддршка на ТИРЗ.

https://balkangreenenergynews.com/rs/severna-makedonija-trazi-investitore-za-razvoj-solara-u-privednim-zonama/