ЧЕБРЕН И ВОДИТЕ МОРААТ ДА БИДАТ МАКЕДОНСКИ

Водите на Црна Река мораат да останат македонски. Со нив мора да управуваме ние и нашите идни поколенија! Никој не смее да дозволи узурпација на македонските природни богатства и да ги распродава на домашни и странски компании!

ЧЕБРЕННАСТАНИ

Дениз Мустафаоглу

10/8/20231 мин читање

Изградба на реверзибилна пумпно-акумулациона хидроелектрана со две акумулации (ПАХЕ) ЧЕБРЕН е многу потребна, но исклучиво како електрана која ќе произведува електрична енергија за граѓаните на Македонија. Недозволиво е произведената електрична енергија од нашите води, некој да ни ја продава по берзански или цени определени од некои други сопственици. Цената на енергијата произведена од македонски води мора и треба да биде повластена за македонските граѓани.

НАШИТЕ ВОДИ НЕ СЕ ЗА ПРОДАЖБА!

Македонија во овој проект не вложува финансии, туку го вложува (подарува) – ХЕЦ Тиквеш, без кој нема да може да се регулира количеството на вода кое Чебрен би го испуштала. ХЕЦ Тиквеш е регулационен вентил за Чебрен.

ПОЧИТУВАНИ СОГРАЃАНИ ПОМОГНЕТЕ НИ НАМ ИНЖЕНЕРИТЕ ДА ГО СПРЕЧИМЕ ОВОЈ ЗЛОЧИН ЧИЈ ПОСЛЕДИЦИТЕ ЌЕ ГИ ТРПИМЕ НИЕ И НАШИТЕ ПОКОЛЕНИЈА!

ЧЕБРЕН МОРА ДА БИДЕ МАКЕДОНСКИ И
МАКЕДОНИЈА ДА БИДЕ НЕЈЗИН ИНВЕСТИТОР
ХЕЦ ТИКВЕШ НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПОДАРУВА!