Анкета за ЧЕБРЕН

Анкетата е наменета да се согледа јавното мислење за проектот ЧЕБРЕН

ЧЕБРЕН

Инженери на Република Македонија

12/9/20231 мин читање